Må varsle om utenlandsruting

Ny ekomlov trådte i kraft denne uken

Mandag denne uken trådte den nye ekomloven i kraft. Den pålegger ekomaktører som ruter innenlands trafikk utenlands å varsle brukerne om dette. Det nye kravet sikrer at brukerne kan gjøre seg kjent med om det foreligger risiko i innsyn i kommunikasjonen fra andre lands myndigheter. Per i dag har Telenor en tredje redundant fiberforbindelse mellom nord og sør i Norge via Sverige, som trolig vil rammes av de nye reglene.  Den nye klausulen er høyaktuell etter den amerikanske Edward Sno

Forsiden akkurat nå

Til toppen