Litt mer til PT

Post og teletilsynet får 170,7 millioner i regferingens forslag til statsbudsjett, en økning på 1 prosent fra årets bevilgning. Da  er det også tatt hensyn til økte utgifter til reiser og konsulentbistand etter flyttingen av tilsynet til Lillesand, ifølge Samferdselsdepartementet.

Bjørn Veseth
5. okt. 2007 - 00:00

Markedet for elektronisk kommunikasjon er i kontinuerlig utvikling, og sterkt preget av teknologiske og ikke

Les mer om: