BREDBÅND

Letter på sløret for bredbåndsstøtte

Selv om de nye reglene for statlig støtte til utbygging av bredbånd ikke er godkjent av ESA, lettet Post- og teletilsynet på sløret på Teknas Teleforum torsdag.

Torgeir Alvestad i Post- og teletilsynet gjorde rede for de nye reglene for offentlig støtte til bredbånd i en tale til Teknas Teleforum i Trondheim 9 Post- og teletilsynet (PT) fikk i fjor i oppdrag å tildele den statlige støtten til bredbåndsutbygging

Les mer om: