Lengre rekkevidde for kobber

Ny teknologi hever grensen for kobber fra 5 til 12 kilometer fra sentralen. 

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen