Ledige stillinger i Ericsson

Ericsson Norge, som i flere år ble færre og færre ansatte, er nå på vei oppover igjen. Adm. direktør Tor Frydenberg har stillinger ledig både i Grimstad og Asker.

De siste par årene har staben vokst hos Ericsson, og nå har selskapet 10-15 stillinger innen forskning og utvikling som ikke er besatt – Utviklingsavdelingen i

Les mer om: