Latency - Latens.

1. Tiden et signal tar fra et punkt til et annet i et nettverk. 2. Forsinkelsen i innhenting av data fra et lagringsmedium, målt i tiden det tar fra en hentebeskjed sendes fra datamaskinens sentrale prosessenhet til de etterspurte bits er tilgjengelig i arbeidsminnet.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen