Latency - Latens.

1. Tiden et signal tar fra et punkt til et annet i et nettverk. 2. Forsinkelsen i innhenting av data fra et lagringsmedium, målt i tiden det tar fra en hentebeskjed sendes fra datamaskinens sentrale prosessenhet til de etterspurte bits er tilgjengelig i arbeidsminnet.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: