KystTele får ny medeier

Det er nå klart at HelgelandsKraft (HK) høyst sannsynlig blir en av eierne i KystTele. HK ser store muligheter for den fiberoptiske sjøkabelen som KystTele strekker mellom Narvik og Trondheim.

KystTele ble opprettet av Salten Kraftsamband AS og Hålogaland Kraft AS, nettopp for å iverksette og eie sjøkabelprosjektet.Ifølge Brønnøysunds Avis er det planlagt at kabelen skal strekkes til land 25 steder langs kysten, før den ender i Trondheim mot slutten av 2006. Kabelen vil ventelig bli ilandført til Brønnøy i løpet av høsten i år. En tredel— Vi er i forhandlinger om å gå inn med en tredel på eiersiden. Egentlig er det bare formaliteter som gjenstår, sier Ove Brattbakk,

Forsiden akkurat nå

Til toppen