BREDBÅND

Kritisk til Sintef-rapport om graving

Torgeir Waterhouse er sterkt kritisk til Sintefs rapport om graveforskrifter. – Det holder å lese halve forsida. Den handler om riksveger. Problemet er kommunale veger.

Torgeir Waterhouse er ikke veldig fornøyd med Sintef-rapporten om graveforskriften.
Torgeir Waterhouse er ikke veldig fornøyd med Sintef-rapporten om graveforskriften.

Leder i Digitutvalget og IKT-Norges direktør for Internett og nye medier, Torgeir Waterhouse la ikke på noen måte skjul på frustrasjon over at Sintefs rapport om forskrifter for legging av kabler og rør ikke innfrir bransjens ønsker.

Les mer om: