Krisen gjør operatører kreative

Vi hører stadig at den globale finanskrisen ikke er en telekom-krise, men i likhet med resten av samfunnsøkonomien - er heller ikke telekom immun mot det generelle økonomiske klima. Virkningen på økonomien, og dermed på interesse og kjøpelyst hos forbrukerne samt investeringsvilje i bedriftene, tyder på store utfordringer i tiden som kommer, skriver Devine Kofiloto i Teleplan.

<p>Seniorkonsulent Devine Kofiloto, Teleplan Consulting.</p>
<p>Seniorkonsulent Devine Kofiloto, Teleplan Consulting.</p>
Devine Kofiloto i Teleplan
16. mars 2009 - 00:00

"Inflasjonspresset på nødvendige dagligartikler påvirker privatøkonomien til folk flest, og fører til et mer forsiktig forbruk."

Les mer om: