Debatt
Seniorkonsulent Devine Kofiloto, Teleplan Consulting.

Krisen gjør operatører kreative

Vi hører stadig at den globale finanskrisen ikke er en telekom-krise, men i likhet med resten av samfunnsøkonomien - er heller ikke telekom immun mot det generelle økonomiske klima. Virkningen på økonomien, og dermed på interesse og kjøpelyst hos forbrukerne samt investeringsvilje i bedriftene, tyder på store utfordringer i tiden som kommer, skriver Devine Kofiloto i Teleplan.

"Inflasjonspresset på nødvendige dagligartikler påvirker privatøkonomien til folk flest, og fører til et mer forsiktig forbruk." Slik uttalte sjefen for Telenor, Jon Baksaas, seg i et intervju i Financial Times i juni 2008. Uttalelsen gjaldt de asiatiske markedene som Telenor er engasjert i, men dette er imidlertid også tilfellet for folks forbruk i flere store markeder i Europa. På bakgrunn av dette, er et viktig spørsmål - hvordan de store europeiske operatørene vil takle utfordrin

Forsiden akkurat nå

Til toppen