Pål Eivind Vegard i Banzai 4G må svare Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om kundene er blitt informert i henhold til loven når de nå får endret sine avtaler. (Bilde: Kurt Lekanger, Tek.no)

Krever svar fra Banzai

Tre dager er for kort varsel for endring av abonnement, ifølge ekomloven. Nå må operatøren svare for seg.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), ber i et brev til mobilselskapet Banzai om en redegjørelse for hva som skjedde da selskapet 29. mars varslet kundene om at abonnementsavtalene deres ville opphøre fra 1. april.

Nkom siterer ekomlovens §2-4 tredje ledd:

«Tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal varsle sluttbruker om endring i eller opphør av avtalen. Endring i eller opphør av avtale kan tidligst tre i kraft en måned etter at varsel er sendt sluttbruker. Sluttbruker som ikke godtar nye avtalevilkår, kan uten ekstra kostnader heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. I varselet til sluttbruker skal det informeres om retten til å heve avtalen».

Forsiden akkurat nå

Til toppen