Krever inn 66,8 millioner

Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt gebyr til alle tilbydere av ekomtjenester og -nett med omsetning over 30 millioner kroner.

Gebyrgrunnlaget er beregnet ut i fra 45,5 prosent av beløpet PT skal kreve inn fra markedet, med fradrag for gebyrer for nummer, elektroniske signaturer og adresser. Prosentsatsen er hjemlet i gebyrforskriften, mens det totale beløpet er bestemt i statsbudsjettet. Til sammen utgjør disse gebyrene 66,8 millioner kroner i år. Hver tilbyder med omsetning over 30 millioner må betale sin forholdsmessig andel. PT har brukt omsetningstall for 2005 for fast- og mobiltelefoni, bredbånd, leide sa

Forsiden akkurat nå

Til toppen