Konkurransetilsynet kan stoppe Talkmore-salg

Konkurransetilsynet har i dag varslet Telenor, Talkmore og Mobyson om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot fusjonen. NetComs August Baumann er en av flere som har klaget Telenors kjøpsavtale inn for tilsynet.

– Tilsynet er av flere

Les mer om: