MOBIL

Kognitiv radio kan endre telekom-industrien

Kognitiv radio omtales i en doktoravhandling som en teknologi med mulighet for å endre telekom-industrien fullstendig. 18. oktober forsvarer Pål Grønsund sine resultater.

Pål Grønsund forsvarer sin doktorgrad om kognitiv radio fra en mobiloperatørs perspektiv 18 De som er interessert i kognitiv radio bør kanskje sette av tid den 18

Les mer om: