Debatt

Kliss naken under burkaen

I Telenor vil man være åpen om Usbekistan-spørsmålet, og vi vil hjelpe. Vi begynner med å offentligjøre rapporten som felte Teliasoneras konsernsjef.

Telenor bedyrer å etterstrebe åpenhet i spørsmål knyttet til hvordan Vimpelcom gikk fram den gangen selskapet skaffet seg mobillisenser i Usbekistan. Men åpenheten er i realiteten tilkneppet og forbeholdt de nøye utvalgte.

«Telenor oppfordrer til åpenhet». Slik lyder overskriften på et innlegg av Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Dagens næringsliv (DN) mandag 4. februar.

Inside Telecom omfavner en slik åpenhet. Vi ba derfor om å få sette innlegget på trykk slik at også våre lesere kunne studere Telenor-sjefens kamp for åpenhet i Vimpelcom.

Det fikk vi ikke lov til.

Dette leserinnlegget i Dagens næringsliv, signert konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor, mener Telenor du ikke har forutsetninger for å forstå (faksimile).
Dette leserinnlegget i Dagens næringsliv, signert konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor, mener Telenor du ikke har forutsetninger for å forstå (faksimile).

Forklaringen på hvorfor det må være slik, kjøper vi ikke.

Vimpelcom i Usbekistan

Innlegget fra Baksaas var et svar til DN, som gjennom flere oppslag har studert sammenhengen mellom Vimpelcom og usbekiske myndigheter. Det russiske selskapet, hvor Telenor er minoritetseier, opererer i det sentralasiatiske landet, og det er et åpent spørsmål hvorvidt mobillisensene Vimpelcom har i Usbekistan er kjøpt på lovlig vis.

I Sverige har konsernsjef Lars Nyberg i Teliasonera måttet gå av. Dette skjedde som direkte følge av en rapport som retter et kritisk søkelys på nettopp koblingen til usbekiske myndigheter.

For også Teliasonera driver forretninger i Usbekistan, forretninger som er muliggjort gjennom mobillisenser kjøpt av selskapet Takilant.

Advokatene som har utarbeidet den kritiske, svenske rapporten, har ikke kunnet bringe på det rene hvem som styrer Takilant. Altså har man ikke kommet til bunns i mistanken om at selskapet i realiteten er et stråselskap styrt av den usbekiske presidentens datter, Gulnora Karimova.

Verre er det at heller ikke Teliasonera vet hvem som reelt kontrollerer Takilant. Ifølge DN har styreleder Anders Narvinger åpenlyst innrømmet at Teliasonera ikke vet hvem som egentlig er selskapets partner i Usbekistan.

Og hvor kommer så Vimpelcom inn i dette bildet? Jo, koblingen er at Vimpelcom hevdes å ha kjøpt lisensene sine samme sted som Teliasonera.

Mumlende motmæle

Med dette som bakteppe skrev DN-journalist Terje Erikstad lørdag 2. februar en kommentar som ikke falt i god smak i Telenor-hovedkvarteret på Fornebu.

For DN mener koblingen mellom Vimpelcom og Takilant er suspekt, og at Telenor, i kraft av å være største minoritetseier i Vimpelcom, har et særskilt ansvar for å komme til bunns i spørsmålet.

Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom.
Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom.Foto: Ole Henrik Johansen

«I Sverige felles en telesjef fordi selskapet ikke vet hvem partneren i Usbekistan er. Delvis Telenor-eide Vimpelcom har samme partner, men avviser at det er et problem. Det er ikke troverdig», skriver DN.

Anklagen faller Telenor tungt for brystet. Så tungt at konsernsjefen selv tok til motmæle.

Men denne forsvarstalen får du altså ikke lese. Ikke i Inside Telecom.

– Du kan jo sitere

Kommunikasjonssjef Tor Odland i Telenor fremfører en ordknapp forklaring på hvorfor selskapet ikke ønsker bredest mulig distribusjon av innlegget de selv har ført i pennen.

– Denne kommunikasjonen har foregått i Dagens næringsliv. DN er alene om å ha tatt for seg sakskomplekset, derfor synes vi det er riktig at svaret fra oss står der, sier han.

På spørsmål om hvorfor det må stå bare der, viser Odland til Usbekistan-spørsmålets kompleksitet. For dette er innfløkte saker, får vi vite, og landets mest kompetente telekomlesere – det vil si leserne av Inside Telecom – levnes ikke rare sjansen til å forstå det Baksaas skriver til leserne av Dagens næringsliv.

– Men du har jo alltids sitatretten, legger Odland til.

Med det har Telenors kommunikasjonssjef overlatt til journalisten i Inside Telecom å forstå, tolke og videreformidle Baksaas’ meninger, fremfor å slippe Baksaas uhindret til i spaltene hvor han kunne uttrykt seg akkurat så presist som han vil om saksforholdet.

Det er underlig, synes vi. Så underlig at vi ikke tror på det Odland sier.

For dette handler kort og godt om at Telenor ikke ønsker mer oppmerksomhet om Usbekistan-spørsmålet enn høyst nødvendig.

Rapport til fri nedlasting

Når Telenor forsøker å dysse ned hele Usbekistan-spørsmålet på denne måten, kan det være selskapet oppnår akkurat det motsatte.

Vi tror nemlig at våre lesere uten problemer forstår språket til Jon Fredrik Baksaas når han bedyrer at Telenor «har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon både innenfor egne operasjoner og i selskap der vi er deleiere», eller når han skriver at Telenor har «oppfordret Vimpelcoms styre og administrasjon til å ha åpenhet rundt transaksjonene».

Vi tror dessuten leserne våre, kanskje i motsetning til tilfeldig forbipasserende DN-lesere, er kjent med at Baksaas sitter i det samme styret han nå krever åpenhet fra.

Vi tror sågar leserne våre kan finne det interessant å lese rapporten som danner grunnlaget for mye av DNs kritikk, og som ble Teliasonera-sjefens banesår.

Så mye tror vi på det, at vi legger den ut til fri nedlasting for alle som måtte være interessert.

En skrikende selvmotsigelse

Man kan ikke forfekte at man kjemper for åpenhet, og samtidig lukke igjen døra for dem som vil formidle fruktene av denne åpenheten til et kvalifisert publikum.

Der hvor Telenor hevder å være ærlige inntil det nakne og sårbare, der møtes Inside Telecom av en burka av tilknappethet og tøysete bortforklaringer.

Derfor synes vi flere enn DNs journalister bør lese rapporter, undersøke sammenhenger og studere historiske dokumenter knyttet til transaksjonene i Usbekistan.

Vi lover å yte vår skjerv, vi også.
 


 

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen