MOBIL

Klargjør for videoeksplosjon i mobilnettene

Telenor tar i bruk et lite kinderegg av ny teknologi for å gi mobilvideobrukerne en god opplevelse. Men norske mobilbrukere må foreløpig vente.

Bilde: iStockphoto / hocus-focus

Få ser video på mobilen - foreløpig

Ved oppkjøpet oppga Opera at de forventer at mobilvideo vil stå for to tredjedeler av datatrafikken i mobilnettet i 2015. Dette anslaget er betydelig høyere enn Informas anslag om en tredjedel i 2016, som kun omfatter videobruk på mobiltelefoner i mobilnettet.

Les mer om: