Kjøpt egne aksjer for 4,5 milliarder

Telenor har siden 2003 kjøpt egne aksjer for 4,5 milliarder. Selskapet har fullmakt til å kjøpe for ytterligere 5 milliarder gitt dagens aksjekurs. Tilbakekjøpene har tilført statskassen drøyt 2,4 milliarder.

Meldingene om tilbakekjøp av egne aksjer har kommet nesten daglig de siste to ukene, og en lignende periode ble gjennomført i juni. I år har Telenor kjøpt egne aksjer i markedet for drøyt 660 millioner.KanselleresTelenor har av generalforsamlingen fullmakt til å kjøpe 10 prosent av de utestående aksjene, eller ca 170 millioner aksjer, som i dag har en markedsverdi på drøyt 9,5 milliarder kroner.Etter avtale med Staten kjøper Telenor aksjer fra sin majoritetseier proporsjonalt med eier

Forsiden akkurat nå

Til toppen