Debatt
Magne Jernæs, Teleplan

Kartlegging og publisering av basestasjonslokasjoner

I handlingsplanen for 2009 fra Post- og teletilsynet (PT) fremgår at tilsynet i 2009 vil se på muligheten for å kartlegge og publisere plassering av basestasjoner. Er en slik kartlegging noe som bør være tilgjengelig for offentligheten? Spør Magne Jernæs i Teleplan.

Nyheten er tidligere omtalt og kommentert i Inside Telecom: Er det stråling fra basestasjoner og etterlysninger fra media om lokalisering av basestasjoner som er årsaken til at PT velger å gå i gang med denne oppgaven? Eller skal kartlegging og publisering av basestasjonervirke forebyggene mot at vi får en skog av mobilmaster i Norge? Inntil nylig har Norge kun hatt to mobiloperatører med "landsdekkende" nett. Etterhvert har nye operatører som Mobile Norway og ICE kommet på banen med si

Forsiden akkurat nå

Til toppen