Underdirektør John Eivind Velure regner med at antallet mobilfrekvenser kan vokse med over 30 prosent i løpet av får år. 

Kan ha klar 400 MHz nye mobilfrekvenser i 2015

Her er frekvensene Post- og teletilsynet regner med at blir klarert for mobil i løpet av noen år.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen