Kamp om statlige telekontrakter

Skatteetaten, Aetat og Rikstrygdeverket skal tegne kontrakter om teletjenester til bortimot 800 millioner kroner. Seks leverandører, blant dem Telenor og TDC, kjemper om kontraktene.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen