MOBIL

Kabel-TV som transport for mobilnett?

Cisco mener kabel-TV-teknologien Docsis kan benyttes til å mate små 5G-basestasjoner i mobilnettet med bredbånd.

Cisco og Cable Labs jobber med teknologi som skal redusere svartid / forsinkelse gjennom hybride fiber-koaksialkabel-nett. Målet er å kunne utnytte de enormt mange endepunktene til å mate basestasjoner i mobilnettene, kanskje særlig for 5G.
Cisco og Cable Labs jobber med teknologi som skal redusere svartid / forsinkelse gjennom hybride fiber-koaksialkabel-nett. Målet er å kunne utnytte de enormt mange endepunktene til å mate basestasjoner i mobilnettene, kanskje særlig for 5G. Bilde: Colourbox / montasje (digi.no)

At kabel-TV-selskaper har mobil-operasjoner eller ønsker å få det er ikke noe nytt

Les mer om: