Jini

Et system for sammenkobling av datamaskiner, periferutstyr og andre elektroniske produkter, lansert av Sun i 1998. Jini er også blitt kalt "spontant nett". Tanken er at en datamaskin skal kunne finne alt den trenger på et nettverk så snart den er koblet til. Alle enheter skal oppdage hverandre direkte, kjenne hverandre og vite hva de andre enhetene kan og ikke kan. Konfigurering skal således skje automatisk. Jini er basert på Java og opphavsmannen er Bill Joy, som også var sentral i utviklingen av Java.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: