IPnett satser på det nordiske operatørmarkedet

IPnett etablerer en enhet som skal satse målrettet mot det nordiske operatørmarkedet. Målet er å gjøre bedriften til den foretrukne partneren på tvers av landegrensene.

Etter å ha vurdert alternativer som oppkjøp og allianseinngåelser, ble det etterhvert klart for IPnett at det de måtte gjøre var å satse

Les mer om: