IP-adresse

Adressen, bestående av 32 sifre, til en datamaskin som er tilkoplet internett. IP-adressen gjør det mulig å kommunisere med en unik datamaskin på nettet og oppgis i all kommunikasjon. Dette gjør det også mulig å returnere eller svare på all informasjon man mottar over nettet.På denne måten kan f.eks. en server sende den etterspurte nettsiden til rett datamaskin. I IPv4, som er dagens versjon av internettprotokollen, inneholder en IP-adresse 32 sifre fordelt på fire grupper som skilles med punktum. Hver gruppe er representert med et nummer mellom 0 og 255. Disse tallene oversettes av datamaskinen til de alfabetiske navnene på nettstedene. Selv om det totale antallet IP-adresser i IPv4 er stort, er mange reservert for spesielt bruk. Derfor arbeides det nå med overgang til et nytt system, IPv6 med langt flere mulige IP-adresser.

Adressen, bestående av 32 sifre, til en datamaskin som er tilkoplet internett. IP-adressen gjør det mulig å kommunisere med en unik datamaskin på nettet og oppgis i all kommunikasjon. Dette gjør det også mulig å returnere eller svare på all informasjon man mottar over nettet.På denne måten kan f.eks. en server sende den etterspurte nettsiden til rett datamaskin. I IPv4, som er dagens versjon av internettprotokollen, inneholder en IP-adresse 32 sifre fordelt på fire grupper som skilles med punktum. Hver gruppe er representert med et nummer mellom 0 og 255. Disse tallene oversettes av datamaskinen til de alfabetiske navnene på nettstedene. Selv om det totale antallet IP-adresser i IPv4 er stort, er mange reservert for spesielt bruk. Derfor arbeides det nå med overgang til et nytt system, IPv6 med langt flere mulige IP-adresser.

Forsiden akkurat nå

Til toppen