Internett bra for velstand og vekst

En undersøkelse Telenor har utført i Serbia, Bangladesh og Thailand viser en klar sammenheng mellom tilgang til Internett og økt produktivitet i næringlivet.

Undersøkelsen er utført av Boston Consulting Group og viser også at økt tilgang til internett i vekstmarkeder er med på å skape økt omsetning, flere arbeidsplasser og økte statlige inntekter. Ti prosent vekst i utbredelsen av internettkan øke brutto nasjonalprodukt med én til 2,5 prosent, øke nyetableringer med rundt èn prosent og i enkelte land gi en vekst i totale statlige inntekter med så mye som åtte til ni prosent. Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsen. Studien

Forsiden akkurat nå

Til toppen