Interface

(Bruker)grensesnitt er den vanligste norske oversettelse, men den er utilfredsstillende. Interface kan generelt beskrives som et apparat og/eller en programvare som gjør det mulig for to separate enheter å kommunisere/arbeide sammen. Disse enhetene kan være mennesker eller maskiner. I videste forstand kan menneskelig språk defineres som interface, men begrepet anvendes mest innen data og telekom. Det mest kjente brukergrensesnitt i dag er Graphic User Interface (GUI)som gjør at mennesker kan kommunisere med datamaskiner gjennom grafiske symboler (vinduer, ikoner, etc).

(Bruker)grensesnitt er den vanligste norske oversettelse, men den er utilfredsstillende. Interface kan generelt beskrives som et apparat og/eller en programvare som gjør det mulig for to separate enheter å kommunisere/arbeide sammen. Disse enhetene kan være mennesker eller maskiner. I videste forstand kan menneskelig språk defineres som interface, men begrepet anvendes mest innen data og telekom. Det mest kjente brukergrensesnitt i dag er Graphic User Interface (GUI)som gjør at mennesker kan kommunisere med datamaskiner gjennom grafiske symboler (vinduer, ikoner, etc).

Forsiden akkurat nå

Til toppen