- Interessante frekvenser

- Vi har en holdning som samsvarer med EUs og arbeidsgruppas konklusjon, og støtter teknologinøytrale frekvenslisenser.

Det sier Telenors sjef for (blant annet) mobilnettet i Norge, Berit Svendsen til Teleavisen

Les mer om: