Intense forhandlinger om nye frekvensbånd

ITUs radiokonferanse er avsluttet etter lange og harde forhandlinger. Det var særlig spørsmål om frekvensbånd for fremtidig mobilt bredbånd og fjerdegenerasjons- mobilsystemer som var vanskelige.

Europa fikk ikke gjennomslag for alle sine forslag, men det ble likevel enighet om bruken av

Les mer om: