Innovasjonspris til konvergensanalyse

Telenors forsknings- og innovasjonspris 2007 på 250 000 kroner er tildelt 1. amanuensis Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole og seniorforsker Bjørn Hansen ved Telenor Research and Innovation.

Bjørn Veseth
18. okt. 2007 - 00:00

De får prisen for sitt nybrottsarbeid innen forretningsmodeller og analyser av konkurranseregimer i dagens marked der tele-, internett- og mediebransjen smelter sammen

Les mer om: