Innovasjonens økologi

Fortsatt vekst i telekomindustrien er avhengig av nye tjenester og innhold. Det betyr innovasjon. Erling Maartmann-Moe, som i dag jobber med venturekapital, tar her for seg vilkårene for innovasjon. Han mener at statlig støtte til innovasjon helst bør ha form av risikoavlastning.

Fortsatt vekst i telekomindustrien er avhengig av nye tjenester og innhold. Det betyr innovasjon. Erling Maartmann-Moe, som i dag jobber med venturekapital, tar her for seg vilkårene for innovasjon. Han mener at statlig støtte til innovasjon helst bør ha form av risikoavlastning.

Forsiden akkurat nå

Til toppen