Ingen inntekter å forsvare

- Vår fordel med ikke å eie noe nett gir oss en mulighet til å fokusere på ny teknologi, vi har ingen inntekter å forsvare, da tør vi å tenke nytt sier Nadir Nalbant i Hello.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen