Ingen helhetlig strategi for IT-sikkerhet

Abelia har nettopp gitt sine synspunkter til Nærings- og Handelsdepartementet på ”Grunnlagsdokumentet for Nasjonal strategi for IT-sikkerhet”. De foreslåtte tiltakene framstår likevel mer som en samling gode ønsker enn en helhetlig strategi, skriver adm. direktør Paul Chaffey.

Av Paul Chaffey Abelia mener at dokumentet gir et godt grunnlag for å utvikle en nasjonal strategi for IT-sikkerhet. Dokumentet gir en god beskrivelse av dagens status på området og utfordringene vi står overfor som et resultat av teknologiutviklingen. De foreslåtte tiltakene framstår likevel mer som en samling gode ønsker enn en helhetlig strategi. Forslagene er dessuten for lite konkretisert. Intensjonene er gode, men tiltakene er lagt fram i en form som gjør det umulig å ha en presi

Forsiden akkurat nå

Til toppen