Ingen beviselige skader fra mobilstråling

Svenske og norske forskere finner ikke bevis for at stråling fra mobiler er skadelig.

En ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet  leverte torsdag sin rapport om helseskader fra mobilstråling. Gruppa, som består av eksperter fra norske og svenske forskningsmiljøer, er ledet av assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet og har tatt for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Konklusjonen er at det ikke er noen påviselig sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst, uansett om hjernesvulst

Forsiden akkurat nå

Til toppen