Infrastruktur: Over til mobil

Regjeringen har gravd fram 150 millioner kroner hvert år de neste sju årene for å støt-te bygging av infrastruktur – fortrinnsvis bredbånd og mobiltelefoni.

I og med at regjeringen har lovt full bredbåndsdekning innen utgangen av 2007, dreier fokuset til mobildekning i 2008

Les mer om: