Information overload

Et syndrom, til tider omtalt som en psykisk lidelse, som er forårsaket av den enorme informasjonsmengden som er tilgjengelig gjennom alle media. Stresselementet arter seg vanligvis som en følelse av utilstrekkelighet overfor all den informasjon man burde absorbere. Informasjonsstress er spesielt relatert til elektroniske media, som har økt informasjonsstrømmen i de digitaliserte kulturer eksponentielt, spesielt etter at internett slo igjennom. Information overload er ofte gjenstand for internasjonale konferanser, hvor psykologer og andre humanister anbefaler alle som orker å høre på å være selektiv og bevisst sile informasjon, men i virkeligheten tar folk mer og mer informasjon inn over seg. Resultatet av dette er en stadig hardere konkurranse om folks oppmerksomhet, for selv om vi finner stadig flere måter å øke informasjonsmengden og overføringskapasiteten på, har ingen av oss mer enn 24 timer i døgnet.

Et syndrom, til tider omtalt som en psykisk lidelse, som er forårsaket av den enorme informasjonsmengden som er tilgjengelig gjennom alle media. Stresselementet arter seg vanligvis som en følelse av utilstrekkelighet overfor all den informasjon man burde absorbere. Informasjonsstress er spesielt relatert til elektroniske media, som har økt informasjonsstrømmen i de digitaliserte kulturer eksponentielt, spesielt etter at internett slo igjennom. Information overload er ofte gjenstand for internasjonale konferanser, hvor psykologer og andre humanister anbefaler alle som orker å høre på å være selektiv og bevisst sile informasjon, men i virkeligheten tar folk mer og mer informasjon inn over seg. Resultatet av dette er en stadig hardere konkurranse om folks oppmerksomhet, for selv om vi finner stadig flere måter å øke informasjonsmengden og overføringskapasiteten på, har ingen av oss mer enn 24 timer i døgnet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen