IKT og etiske spørsmål

Førstkommende onsdag arrangerer NITH i samarbeid med en rekke andre institusjoner og bedrifter et heldagsseminar om informasjons- og kommunikasjonsteknologien og etiske spørsmål. Kanskje på høy tid. Her drøfter Eva Schwenke noen av årsakene til at vi også bør få innført en etisk dimensjon i bruken av IKT og telekom.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen