Debatt

Ikke tale om tele

Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke bli husket som telesektorens minister. Vil hennes etterfølger makte å løfte inntrykket av Samferdselsdepartementet?

Vi er akk så enige, alle sammen: Verken regjeringen eller Samferdselsdepartementet bryr seg nevneverdig om telesektoren.

Ikke sånn å forstå at det ikke finnes fagfolk i departementet som vet hva de driver med, for det gjør det. Ikke engang når det hviskes til meg, levnes det tvil om akkurat dette: De er flinke, disse embetsfolkene.

Men kompetansen og dyktigheten til tross, så paralyseres de. Av motstridende interesser, av overveldende kompleksitet, av finurlige banaliteter.

Banaliteter, ja. Når programvaren som skal ligge til grunn for en effektiv og rettferdig gjennomføring av frekvensauksjonen løftes opp som en medvirkende årsak til at 800-auksjonen er forsinket med flere år, er det vanskelig å bruke et annet ord enn banalt.

Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom.
Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom.

Skjønt et nærliggende alternativ er «stakkarslig».

Store kuler

Her er en påstand som neppe velter kaffekoppen din: De hardtarbeidende fagfolkene i statsforvaltningen mangler politisk styring.

Derfor stopper også prosessene opp – det være seg om vi snakker om graveforskrifter, eller om utauksjoneringen av gullfrekvensene i 800 MHz-båndet.

Der hvor likeverdige argumenter møtes til dyst på ringpermenes slagmark, der ender byråkratene opp med kul i hodet.

For Justisdepartementet stanger med Samferdselsdepartementet som stanger med Kommunal- og regionaldepartementet, og for alt hva jeg vet skal det allestedsnærværende Finansdepartementet ha en pannebrask med i laget, også.

Det er ikke embetsverket som skal prioritere. Det er det politikerne som skal.

Det er kanskje en grov forenkling dette, vil du si. Visst kan da både tilsyn og departement prioritere.

Joda. Men når kulen i hodet vokser seg større enn hodet selv, er det på tide med en avgjørelse. Og denne må fattes av noen med ansvar og myndighet.

Av en statsråd, synes vi.

Ingen styring

Dermed er ringpermen sluttet, og vi er ved denne kommentarens kjerne: Magnhild Meltveit Kleppa brydde seg i sin periode som samferdselsminister pent lite om de prioriteringene som telesektoren er så avhengig av.

I likhet med sine forgjengere, var hun langt mer opptatt av asfalt, tunneler og broer, enn av fiberkabler, radiobølger og humper og dumper som skaper høl i veien for telesektorens ivrige aktører.

Hennes grande finale som samferdselsminister er i så måte megetsigende: Hun avsluttet sin politiske gjerning med å trumfe gjennom et veiprosjekt som vil gi en halvtimes kortere reisevei mellom Hjelmeland og Stavanger. Prosjektet innebærer, ifølge VG, utbygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Pris? 5,5 milliarder kroner. Og så synes du kanskje det høres mye ut, tatt i betraktning av at Hjelmeland har 2744 innbyggere. Til gjengjeld blir innbyggertallet 2745, dersom Kleppa nå flytter hjem igjen til hjemkommunen sin.

Den 12. juni bestemte Stortinget at dette var en god idé, og utbyggingen ble vedtatt. Den 18. juni fratrådte Kleppa som samferdselsminister.

Telebransjen vil ikke savne henne.

Ny statsråd, nye muligheter

Marit Arnstad, heter etterfølgeren. Hun er 50 år og kommer fra Nord-Trøndelag, et fylke som på mange måter har vist vei i det norske fiberlandskapet.

Som seg hør og bør, har den nye statsråden, i forbindelse med sin gjeninntreden i toppolitikken, blitt intervjuet av ledende massemedier. Programerklæringen har ikke inneholdt de helt store telekommunikasjonsvisjonene.

Vi spurte derfor om Inside Telecom også kunne få en prat med henne, siden vi ynder å se på oss selv som bransjens fremste organ her til lands.

Og joda, det skulle saktens la seg gjøre, svarte Samferdselsdepartementet. Men kanskje vi kunne være så vennlige og sende over noen spørsmål i forkant av intervjuet, slik at statsråden kunne møte så forberedt som mulig?

Som sagt, så gjort: Vi sendte over et knippe spørsmål vi og bransjen vil ha svar på, og gledet oss til møtet.

Men så passet det visst ikke likevel. Noen forklaring fikk vi ikke, utover at vi gjerne måtte prøve igjen litt senere på høsten.

Vi skal ikke være for såre på egne vegne. Men vi tillater oss å være litt skuffet på bransjens vegne.

Og så er vi nok litt betuttet over at kommunikasjonsavdelingens representant, da vi ringte opp igjen for å sjekke hvorfor vinden hadde snudd og vi ikke lenger hadde noen avtale, møtte oss med følgende, automatiske talemelding:

– Beklager, brukeren er ikke tilgjengelig og tar ikke imot meldinger.

Vi håper dette ikke er et signal om at vi har fått nok en statsråd som skuler mer til bomringpermen enn til de milliarder av bits og bytes som svermer som hvileløse bier rundt ørene på departementets byråkrater.

Dette vil vi vite

Her er spørsmålene Marit Arnstad takket nei til å svare på:

  1. Hvilke visjoner har statsråden for den norske telesektoren? Hvilken betydning tillegger hun den når det gjelder nasjonens økonomi, forskningen og fremtidige arbeidsplasser?
  2. Blir telesektoren stemoderlig behandlet av norske politikere? Burde vi opprettet et eget kommunikasjonsdepartement hvor asfalt, bruer og bits og bytes ikke blandes?
  3. Bransjen anklager departementet for sendrektighet i gjennomføringen av auksjonen over radiofrekvensene i 800 MHz-båndet. Hvorfor er dette arbeidet flere år forsinket? Bør ikke statsråden nå ta ansvar og pålegge forvaltningen å sluttføre dette arbeidet?
  4. Det knyttes stor spenning til arbeidet med graveforskriften. Også her er bransjen utålmodig, og i motsetning til arbeidet med 800-auksjonen, synes eierskapet her helt og holdent å ligge hos Samferdselsdepartementet. Hvorfor er det så vanskelig å samkjøre reglene for grøftegraving i landets kommuner?
  5. Hvis hun i tillegg kan tenke seg å dele noen tanker om robusthet/sårbarhet i teleinfrastrukturen (jamfør Dagmars herjinger med telenettene, og gjentatte utfall i nettene som følge av uhell og teknisk kompleksitet), hadde vi satt pris på det.

Og kanskje hadde også vi lurt inn et spørsmål om det er sant, som det hevdes, at hun egenhendig har satt en midlertidig stopper for arbeidet med 800-auksjonen.

Men vi prøver igjen, vi. Til høsten.

Når brukeren er tilgjengelig og tar imot meldinger.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen