BREDBÅND

– Ikke gunstig at vinneren taper

Myndighetene vet om en håndfull tilfeller hvor bredbåndsaktører har gått i konkurranse med utbyggere som er innvilget statlig tilskudd.

Sjefingeniør Torgeir Alvestad i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ikke tvinge noen til å kjøpe bredbånd. Noen ganger må han konstatere at utbygginger med statsstøtte utkonkurreres av prosjekter som fullføres uten tilskudd.
Sjefingeniør Torgeir Alvestad i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ikke tvinge noen til å kjøpe bredbånd. Noen ganger må han konstatere at utbygginger med statsstøtte utkonkurreres av prosjekter som fullføres uten tilskudd.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) synes ikke det er gunstig at anbudsvinnerne utkonkurreres etter å ha mottatt statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Les mer om: