BREDBÅND

– Ikke enig med PT-sjefen

Konkurransetilsynet vil ikke gi noen blankofullmakt til eventuelle oppkjøp av lokale fiberselskaper som Telenor måtte gjøre.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet understreker at hvert oppkjøp Telenor informerer om vil bli vurdert for seg

Les mer om: