Hysj, Stortinget sover

En god og stabil kommunikasjonsstruktur, vår viktigste nasjonale infrastruktur, er et glemt kapittel blant våre folkevalgte, skriver Tom Guldberg.

«Avhengigheten av elektronisk kommunikasjon har gått fra å være samfunnskritisk til å bli individkritisk», hevder Torstein Olsen, sjef for Post- og teletilsynet i en kronikk

Les mer om: