Debatt
Frode Sørensen i Post- og teletilsynet gir her bakgrunn for en viktig del av nettnøytralitetsdebatten - hva såkalte spesialiserte tjenester er.

Hvor kommer «spesialiserte tjenester» egentlig fra?

Spesialiserte tjenester er et hovedtema i den viktige debatten om nettnøytralitet i Europa. Men hvordan skal dette begrepet forstås? Og hva betyr det i praksis?, spør PTs Frode Sørensen i denne artikkelen.

  • Kommentarer (0)

Mens vi søker etter svar på disse spørsmålene, kommer vi til selve kjernen i diskusjonen: nemlig hvordan spesialiserte tjenester forholder seg til Internett.

For å begynne med den praktiske siden av diskusjonen: disse tjenestene finnes allerede i dag. De består av tradisjonelle tjenester som er migrert over til IP-teknologi, slik som infrastrukturbasert IP-telefoni og IP-TV. Men de kan også benyttes for å tilby nye tjenester, hvor e-helse synes å være en av de mest prominente prototypene som fremheves av aktørene i bransjen.

Selve definisjonen av spesialiserte tjenester er viktig, fordi den ikke omfatter internettbaserte applikasjoner som nå tas mer og mer i bruk som erstatning for tradisjonelle tjenester. Slike internettbaserte applikasjoner omtales ofte som «over-the-top», og blant disse finner vi blant annet peer-to-peer IP-telefoni (f.eks. Skype) og videostrømming.

Forsiden akkurat nå

Til toppen