Debatt

Hvem taper på åpne nett?

Diskusjonen har gått høyt på våre nettsider i lang tid. Nå vil også regjeringen utrede spørsmålet. Også i EU er det politisk debatt. Det er et par aspekter som er dårlig belyst og som både myndighetene og aktørene i markedet bør se nærmere på.

I to tidligere innlegg har jeg advart mot å forby lukkete nett selv om jeg også ønsker åpne nett og halvåpne løsninger velkommen. Her vil jeg henlede oppmerksomheten mot et par sentrale spørsmål. Det ene er hvilken løsning som kan gi sluttkundene best innholdstilbud. Hvem gir deg best innhold? Hos Lyse, Telenors Canal Digital og Get har investeringene i innhold gått hånd i hånd med infrastrukturinvesteringer. Alle tre har brukt milliardbeløp på infrastruktur og iallfall et tresif

Forsiden akkurat nå

Til toppen