Hvem taper på åpne nett?

Diskusjonen har gått høyt på våre nettsider i lang tid. Nå vil også regjeringen utrede spørsmålet. Også i EU er det politisk debatt. Det er et par aspekter som er dårlig belyst og som både myndighetene og aktørene i markedet bør se nærmere på.

Arne Joramo
1. des. 2008 - 00:00

I to tidligere innlegg har jeg advart mot å forby lukkete nett selv om jeg også ønsker åpne nett og halvåpne løsninger velkommen Hvem gir deg best

Les mer om: