MOBIL

Hvem bygger LTE-800 først?

Mobiloperatørene har ulike strategier for å ta i bruk 800 MHz-båndet når frekvensene endelig blir tildelt – etter planen i desember.

Telenor byttet ut hele radiodelen av mobilnettet sitt i løpet av 2010 og 2011

Les mer om: