Høyt 3G-spill fra MTU

Stein Matre og hans telekomridder Jo Einride Lid Lerheim spiller et høyt spill om 3G, et spill som kan krones med seier om pengebingen strekker til, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

Det stunder mot ny 3G-auksjon i Norge, etter år med forståelig lunken holdning til å kjøpe 3G-frekvenser

Les mer om: