Høykom-midler til Rossfjord

Troms-bygda har mottatt 1,5 millioner kroner fra Høykom til bredbåndsprosjektet ”Fiber til Rossfjordstraumen”. Fibernettet ventes å være operativt ved årsskiftet.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen