MOBIL

Høring om robusthets-tiltak

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om å bruke inntektene fra frekvensauksjoner til å finansiere telesikkerhet, sendes nå til høring.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen takker direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for samarbeidet så langt. Nkom-sjefen har sagt opp, mens ministeren kan bli sagt opp av velgerne i september.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen takker direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for samarbeidet så langt. Nkom-sjefen har sagt opp, mens ministeren kan bli sagt opp av velgerne i september. Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

«Robuste og sikre nasjonale transportnett – målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak», er navnet på rapporten som kan leses ved å klikke på lenken.

Les mer om: