Helleland forkaster fiber, vil satse på 5G

OPPDATERT: Fiber til resten: 12 milliarder. 5G til resten: 1,2 milliarder. I et intervju i Adresseavisen sier ministeren at prisen for fiber til alle er ti ganger høyere enn prisen for 5G. Hun får motbør fra fiberfolket.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier ifølge et intervju i Adresseavisen at hun vil satse på 5G framfor fiber til de husstander som ikke har bredbånd med høy hastighet. Her fra åpningen av Telias 5G-nett sammen med Telia-sjef Stein-Erik Vellan.
Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier ifølge et intervju i Adresseavisen at hun vil satse på 5G framfor fiber til de husstander som ikke har bredbånd med høy hastighet. Her fra åpningen av Telias 5G-nett sammen med Telia-sjef Stein-Erik Vellan. (Foto: Håvard Fossen)

OPPDATERT: Fiber til resten: 12 milliarder. 5G til resten: 1,2 milliarder. I et intervju i Adresseavisen sier ministeren at prisen for fiber til alle er ti ganger høyere enn prisen for 5G. Hun får motbør fra fiberfolket.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland støtter i artikkelen i Adresseavisen seg på en rapport fra Analysys Mason som viser at det vil koste 25 milliarder kroner å bygge fiberbasert bredbånd til de 360.000 husstandene som i dag ikke har bredbånd med høy hastighet.

Rapporten sier samtidig ifølge Adressa at å bygge ut til de samme husstandene med 5G vil koste 2,6 milliarder kroner.

Om halvparten av kostnadene dekkes via statsstøtte, betyr det 12 mot 1,2 milliarder kroner for skattebetalerne.

Ifølge Adresseavisen sier Helleland at målet på sikt er at alle skal ha høyhastighetsdekning, men at fiber ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig.

I ettertid er artikkelen på Adresseavisen lagt ut på nett med nedtonet overskrift: «– 12 milliarder til fiber er uforsvarlig». (Krever abonnement.) I web-versjonen av artikkelen er det også lagt inn modifiseringer i sitatene fra ministeren som var på trykk i papiravisen. Nå siteres hun på at fiber til alle ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og snakker om at utbygging av fiber til absolutt alle ikke er fornuftig bruk av skattebetalernes penger.

Direktørene Svein Olav Munkeby i NTE, Trond Skjellerud i Eidsiva Bredbånd og Toril Nag i Lyse/Altibox, har i et leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad argumentert mot ministeren.

Under overskriften «Norge trenger både fiber og 5G», skriver de at dagens modell, der infrastrukturselskapene selv velger teknologi, bør videreføres.

Les også

– Håper det er en misforståelse

Svein Olav Munkeby
Svein Olav Munkeby i NTE. Foto: NTE

– Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland uttalte nylig til Adressa at hun ønsker å forkaste fiber i spredtbebygde strøk og kun satse på 5G for å spare offentlige midler. Vi håper at dette beror på en misforståelse, men ser at det dessverre har blitt en nokså vanlig oppfatning. Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om fiber eller 5G. Vi må ha begge deler. Fiber er den digitale grunnmuren for alle bredbåndsløsninger – også de trådløse – og vil være forutsetning for alle kommende generasjoner mobilnett, skriver fiberdirektørene.

Toril Nag, direktør for tele i Lyse og styreleder i Altibox. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

De sammenlikner fiberbredbånd som kan gi hastigheter helt opp i 1000 megabit per sekund (Mbit/s) med femte generasjons mobilnett (5G), som de sier kan gi hastigheter som kan komme godt over 100 Mbps når det er bygget ut.

– Teknologien forutsetter likevel basestasjoner med fibertilknytning som må plasseres tettere enn dagens 4G-master for å levere tilsvarende rekkevidde. I praksis betyr dette at utbyggingen av fiber må fortsette sammen med 5G. Videreutvikling av fibernettene vil sikre data til basestasjoner, og avlaste nettet etter hvert som datamengdene øker. 5G vil da være en god løsning for virksomheter og husstander der det ikke er praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett.

– Når ministeren sammenligner kostnader ved bredbåndsutbygging, må hun derfor gå ut fra at investeringsbehovet vil ligge et sted mellom de estimerte kostnadene for full fiberdekning og tilsvarende anslag for full mobilbasert dekning. Bare slik kan vi videreføre en robust infrastruktur som legger til rette for framtidig kapasitetsbehov, skriver de tre.

Les også

16 milliarder i fiberinvesteringer

De peker også på fiberens rolle i digitaliseringen av landet.

Eidsiva Bredbånd-sjef Trond Skjellerud. Foto: Håvard Fossen

– Skal vi lykkes med den videre digitaliseringen av blant annet helsevesenet og utdanningssektoren, trenger vi internettløsninger som kan håndtere kravene til hastighet og stabilitet. Med fiber som vår digitale grunnmur vil vi være forberedt på utviklingen som vi vet kommer.

De tre, som alle er en del av Altibox-partnerskapet sammen med 30 lokale fiberutbyggere, påpeker at de i dag leverer fiber til 650.000 kunder over hele landet, og er Norges største fiberaktør.

– De siste 15 årene har vi bidratt med rundt 16 milliarder kroner i utbygging av høyhastighetsbredbånd. Vi er forberedt på å gjøre vårt for å bygge ned dagens digitale klasseskille. Vi vil gjerne invitere ministeren til videre samtaler om hvordan vi sammen kan bli best mulig rustet for en stadig mer digital hverdag, avslutter de innlegget.

Her er en faksimile av artikkelen i Adresseavisen 8. juli.

 

Les også

Forsiden akkurat nå

Til toppen