- Hasard med flytting av PT

- Å? flytte Post- og Teletilsynet er å spille hasard med funksjonsdyktigheten til en etat som spiller en nøkkelrolle for fremveksten av et fungerende telemarked, sier Morten Neeb i Dataforeningens telepolitiske utvalg i forbindelse med Stortingets åpne høring om statlige tilsyn.

- Å? flytte Post- og Teletilsynet er å spille hasard med funksjonsdyktigheten til en etat som spiller en nøkkelrolle for fremveksten av et fungerende telemarked, sier Morten Neeb i Dataforeningens telepolitiske utvalg i forbindelse med Stortingets åpne høring om statlige tilsyn.

Forsiden akkurat nå

Til toppen