Debatt

Har vi reell konkurranse i telekommarkedet?

Selv om det finnes mange selskaper som tilbyr teletjenester, er det få reelle operatører med egen infrastruktur av en viss størrelse i det norske telemarkedet. Myndighetene bør legge til rette for etablering av alternativ infrastruktur i distriktene, slik at konkurransen skjerpes og dekningen forbedres for både bredbånd og mobil, skriver Leiv H. Dahlseng fra Teleplan i denne kommentaren.

I en tidligere artikkel slo vi fast at det ikke er behov for flere useriøse aktører i telekom-markedet. Post- og teletilsynet ser ikke dette som noe stort problem, mens Forbrukerombudet melder seg frivillig til å ordne opp med de useriøse aktørene som finnes.


Dette lar seg helt sikkert gjøre med utvidede fullmakter til Forbrukerombudet. Men hva med den andre siden av saken: Har vi tunge nok operatører som kan utfordre Telenor i det norske markedet?

Telenor holder stand

Forsiden akkurat nå

Til toppen