Har god dekning, mangler kvalitet

En ny studie viser at det er en sterk sammenheng mellom bredbåndskvalitet og et lands fremgang som kunnskapsøkonomi. Japan får tilnærmet full score i rapporten, og går foran som et lysende eksempel. Norge ender på 13. plass.

I dag offentliggjør universitet i Oxford rapporten Broadband Quality Study, utført på oppdrag fra IT-selskapet Cisco

Les mer om: