Har god dekning, mangler kvalitet

En ny studie viser at det er en sterk sammenheng mellom bredbåndskvalitet og et lands fremgang som kunnskapsøkonomi. Japan får tilnærmet full score i rapporten, og går foran som et lysende eksempel. Norge ender på 13. plass.

I dag offentliggjør universitet i Oxford rapporten Broadband Quality Study, utført på oppdrag fra IT-selskapet Cisco. Studien viser at høy kvalitet i bredbåndsinfrastruktur er essensielt for vekst i verdens kunnskapsøkonomier. Studien målerderfor kvalitet på bredbåndsforbindelsen i 42 land. Målet har vært å vurdere det enkelte lands evne til å utnytte neste generasjons nettapplikasjoner og nett-tjenester. Kvaliteten på linjene Tidligere har tilsvarende studier utelukkende tat

Forsiden akkurat nå

Til toppen