GPS mer enn bare navigasjon

Stockholm: Nokia vil bygge opp en rekke tjenester basert på posisjonering. Navigasjon er bare en av dem. For å få dette til har de utviklet det de kaller et økosystem rundt kart-data som skal gjøre tredjeparter i stand til å utvikle tjenester.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen